تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
قانون کارما (قسمت دوم)

قانون کارما یکی از قوانین مهم معنوی است که بسیار قوی و بی تخلف است. بعبارت دیگر، می توان گفت که کارما یکی از سنن الهی است. این قانون بدین شکل است که عملکرد انسان هر چه که باشد : چه خوب و چه بد، چه بزرگ و چه کوچک، چه آشکار و چه نهان، نتیجه آن به خود انسان برمیگردد. چه انسان متوجه نتیجه اعمال خود باشد و چه نباشد.

ضرب المثلی در فرهنگ خودمان آمده است که گویای همین مطلب است

"از هر دست که بدهی از همان دست می گیری"

: بودا در این باره میگوید

"حتی اگر در زیر محکمترین صخره‌ها بروید، کارما گریبان شما را می‌گیرد."

 

در اوپانیشادها که کتاب فلسفی و حکیمانه ودایی ها محسوب میشود، درباره کارما به صراحت عنوان شده

هر فرد مسئول اعمال خویش است و نباید به انتظار مرشد خود بنشیند تا از کارمای او به کمک آیین  مراسم مذهبی محافظت کند

: یکی از نویسندگان اوپانیشادها میگوید

"هر آنچه بر سر انسان میاید نتیجه عمل اوست. از کردار نیک، نیکی سر برون میاورد و از کردار بد، بدی."

 

: ضرب المثلی سانسکریتی می‌گوید

فرد ترسو , و نادان به اتفاقاتی که رخ می‌دهد، نام سرنوشت می‌نهد. اما فرد پر دل و جرأت، با اقتدار کامل در برابر مشکلات ایستاده و می‌گوید : من خود سرنوشت خود را رقم خواهم زد.

یکی از انواع یوگا به کارما یوگا (یوگای خدمتگذاری- خدمتگذاری بدون چشمداشت) معروف است.

گفته می شود که در این نوع از یوگا، فرد به جهت ایجاد کارماهای مثبت برای خود، باید مخلصانه خدمت‌گذاری كند تا‌ آیند‌ه‌ای به دور از جنبه‌‌های منفی را برای خود ایجاد نماید. تا بتواند مسیر زندگی خود را بسوی مثبت تغییر دهد

قانون کارما ( قسمت اول)

تو نیکی می کن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

یکی از قوانینی که از ازل تا ابد و از زمان تولد تا لحظه مرگ همراه انسان می باشد و در همه حال انسان تحت تاثیر آن قرار می گیرد، کارما می باشد.
قانون کارما، از یک نظام هماهنگ در رابطه با وقایع روزمره که برای همه انسان ها تحت عنوان های خوش شانسی و بدشانسی تعریف شده، صحبت می کند. این قانون سعی دارد کلیه وقایع ماوراء الطبیعه اطراف انسانها را توجیه کند، یا به روایت دیگر به تمامی این وقایع علیت ببخشد
.

 همانطور که در قانون سوم نیوتن آمده  :                                                           

  "در ازای هر عمل، عکس العملی وجود دارد برابر و در خلاف جهت."،

 قانون کارما نیز به گونه ای از این قانون تبعیت می کند.                                                                                  

کارما از زبان هندی و از ریشه سانسکریت (هند و ایرانی) آمده است : به معنی عمل٬ کنش٬ کردار٬ یعنی کارِ ما. کارما می تواند بر اساس اراده آزاد انسان، بصورت مثبت یا منفی باشد. بعبارت دیگر هر فرد برای خود یا دیگری چه کار خیری انجام دهد و چه شر٬ نتیجه عمل یا همان کار به فرد باز می گردد.

هر کنشی، واکنشی دارد و بدین ترتیب هر عمل در ذات خودش عکس العمل است و هر عکس العمل ، عمل به حساب می آید. کارما در سه سطح : گفتار، پندار و کردار رخ می‌دهد. کارما به معنای «تاوان» است. طبق قانون کارما انسان ها مانند دهقانانی هستند که محصول کِشت خود را درو می کنند و مجموع اعمال، اقوال و افکار هر فرد همواره با او باقی مانده و خود را به گونه های خیر و شر آشكار خواهد كرد.

كارمای اعمال از پیش تعیین شده نیست بلكه بر حسب عملکرد انسان ها به وجود می آید. اعمال انسان به صورت انرژی های مثبت، که اعمال خوب را می سازد و انرژی های منفی که اعمال بد را می سازد، تعریف می شود. بازای هر عملی که انسان انجام دهد، نتیجه عمل به او  بازخواهد گشت. بعبارت دیگر، در صورت انجام اعمال خوب، نتیجه مثبت و در صورت انجام اعمال بد، نتیجه منفی از هستی به انسان بازمی گردد.

ادامه دارد......

سفری به درون

 

             If  We Go  Down Into Ourselves, 

We Find That We Possess Exactly What  Desire.

 

SIMONE WEIL

 

 

اگر سفری به درون خودمان بکنیم                                  

 متوجه می شویم هر آنچه را که مشتاقش هستیم در اختیار داریم.              

 

 

آرامش درون

Work is not always required.

there is such a thing as sacred idleness.

The cultivation of which is now fearfully neglected.

 

Gorge Macdonald

 

 

همیشه نباید مشغول کار و فعالیت بود .

دمی آسودن هم غنیمتی است .

 افسوس که امروز بسیار از آن غافل شده ایم.

 

نکته ای بر تفسیر عدد تقدیری
 در مورد تفسیر عدد تقدیری باید بگویم در علم اعداد  پارامتر ها و عوامل مختلفی در تفسیر شخصیتی انسان نقش دارند که هر کدام تعیین کننده هستند.

1-تاریخ تولد   2- روز تولد ( شنبه ، یکشنبه،....) 3-ساعت تولد 4- نام و نام خانوادگی شما 5- نامی که شما را با آن صدا می کنند و .....

تمامی اینها با تاثیرات انرژی که دارند می توانند بر روی تفسیر و رفتار شخصیتی تاثیر گذار باشند.

و اما، در  رابطه با تفسیر نام  باید بگویم :

تفسیر  نام  مربوط به تفسیر شخصیتی و ترسیم نقشه زندگی شما  از روی نام شما  می باشد ولی تفسیر عدد تقدیری از  از روی تاریخ تولد شما بدست آمده  است.

پس مقایسه این دو و نتیجه گیری و اظهار نظر کردن در مورد صحت آن ها  کاملا اشتباه است بلکه نتیجه گیری کامل از ترکیب این دو  و عوامل دیگر می باشد.

 تفسیر عدد تقدیری ، تفسیر    پایه  شخصیتی نفر به هنگام تولد و بر اساس تاریخ تولد می باشد و تفسیر کامل نیاز مند اطلاعات جامع و دقیق تر می باشد.

 

 

اعداد - سیارات - سنگها

در علوم متافیزیک  گمان بر این است که زندگی ما تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و ما به طور پیاپی در معرض امواج مختلفی قرارداریم،و عناصری همچون ستارگان ، اعداد ، اصوات، کلمات، و... در این تاثیر گذاری سهیم هستند.

امروزه شاهد مقالات ، مطالب و نظرات مختلفی در خصوص هر کدام از این عناصر هستیم.و قصد ما از این مقاله تنها آشنائی شما با مفاهیم اولیه این عناصر و  علوم مرتبط با هرکدام است. و هدف تایید و یا عدم تایید و یا درستی و نادرستی هیچکدام نمی باشد.

·         اعداد

·         نجوم و سیارات

·         سنگهای شفا بخش

تمامی این عناصر مربوط به  علومی  هستند که هر کدام کاربرد مستقل خود را دارند ولی در بعد پدیده ها با یکدیگر پیوند دارند.

 

·         اعداد

فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می دانستند و براین باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می کشند. همه چیز در کائنات در زمان متناوب خود به نوسان در می آید. با پیدا شدن درجه نوسان هر موضوع، کیفیت و انرژی های مرتبط با آن قابل ساختن می باشد. تجزیه و تحلیل موشکافانه عددی نوسانات محاسبه شده،  اطلاعات معنی داری در اخلاق و خصوصیت مردم را میسر می سازد.

·        سیارات و ستارگان

شخصیت یک فرد با تجلی سیاره وی و ارتباط با سیارات دیگر شکل می گیرد. انسان به هنگام تولد خود و زمانی که پا به جهان هستی می گذارد ، با اولین نفس خود ارتعاشی از انرژی کیهانی را جذب خود می نماید. امواج موجود در کیهان بر روی انسان اثر مناسب (پرانا) یا نامناسب (آپانا) دارند. امواج کیهانی ستارگان ، در زمان تولد و تنفس اولیه فرد بر ساختار شخصیتی وی اثر گذارند.بدین گونه نوزاد در هنگام تولد و اولین دم حیات، تحت اثرات امواج ستاره ای یا ترکیب ستاره / سیاره ای، روحیه و شخصیت خاصی می یابد.

 

·        سنگهای شفابخش

هندیها معتقدند كه بسیاری از مشكلات و بیماریهای هر كس را با توجه به سیاره‌ای كه تحت تاثیر آن متولد شده، از طریق سنگ‌ها و جواهرات قیمتی و نیمه قیمتی می‌توان از بین برد. زیرا سنگها دارای تشعشعات كیهانی هستند كه با افراد در رابطه‌ اند.

نظر دیگر در رابطه با تاثیر این سنگها : هنگامی كه شخصی سنگی را با خود حمل می‌كند و اعتقاد پیدا می كند كه این سنگ می تواند بیماری او را درمان كند، این فكر مثبت باعث می شود كه هر لحظه در ذهن او مسئله درمان تجلی پیدا نموده و این امر تحقق یابد.

 برداشت مطالب فقط با ذکر منبع و لینک این سایت مجاز می باشد

قانون مسئولیت پذیری

 

زمانیکه محدودیت ها و مرزهای مسئولیتی خویش را مشخص کردیم می توانیم مسئولیت آنچه به عهده و وظیفۀ ماست را بپذیریم و از شرّ آنچه کار و مسئولیت ما نیست، رهائی یابیم. 

 در راستای انجام چنین کاری، ما لذت وافری را در حمایت و پشتیبانی از دیگران خواهیم یافت؛ چرا که ما ارتباطات هماهنگ تر و بهتری را ایجاد خواهیم نمود.

برای آرامش ذهن و روان باید از اینکه خود را مدیر و رئیس جهان هستی بدانیم، استعفا دهیم.

  • تعداد کل صفحات : 25 
  • ...  
  • 20  
  • 21  
  • 22  
  • 23  
  • 24  
  • 25